FairstartDanmark er en uafhængig forening, som arbejder for at skabe bedre vilkår for forladte børn verden over. Derfor er foreningens formål at udbrede Fairstar, som udbyder forskningsbaserede omsorgsuddannelse for forladte børns omsorgsgivere og ledere. Dette formål realisereres bl.a. ved at understøtte udviklingen og anvendelsen af træningsprogrammet Fairstart, især i udviklingslande. Ydermere skal foreningen FairstartDanmark være med til at fremme faglig vidensudvikling og offentlig opmærksomhed omkring Fairstart Fonden og børns vilkår i Danmark og udlandet.

Organisationen Fairstart Fonden tilbyder et forskningsbaseret velfunderet uddannelsessystem, og med sit globale langtidsperspektiv vil projektet kunne medføre, at regeringer og hjælpeorganisationer støttes til at opbygge højere professionelle standarder for arbejdet med de stadigt flere forladte børn.


Organisationen Fairstart Fonden tilbyder gratis online uddannelse til alle, der arbejder med omsorgssvigtede børn. Uddannelsen dækker alle de elementære aspekter af børneomsorg, illustreret med tekst og videoer. Det er baseret på et frivilligt internationalt forskernetværk hvor idé – og ophavsmanden er Niels Peter Rygaard fra Danmark. Sammen med kommunikationsekspert Morten Jac har de stiftet organisationen FairstartGlobal.

Læs mere om FairstartGlobal her  


Støtteforeningen FairstartDanmark og Fairstart Fonden kan sammen skabe en bedre start på livet for forældreløse børn ved at tilbyde professionel uddannelse til deres omsorgsgivere på børnehjem eller i plejefamilier.

KONTAKT

FairstartDanmark
Frederiks Allé 112 B
8000 Aarhus
Danmark

Fairstart Fonden

Om FairstartDanmark