Der findes mere end 100 millioner børn i verden, der har mistet omsorgen fra én eller begge forældre.

Af dem bor 33 millioner på børnehjem og får ikke den omsorg, som de har brug for i deres opvækst. Mange af børnehjemsmedarbejderne er ofte underbetalte, ikke støttet af regeringen og har heller ikke adgang til kvalitets uddannelser i omsorg. I nogle lande er der kun ansat 3 voksne pr. 150 børn. Familieplejesystemer har tilsvarende ringe vilkår.

International forskning viser, at bedre kvalitet i relationer mellem børnepassere og børn er den vigtigste faktor i børns positive udvikling, selv hvor man ikke kan øge budgetter og normeringer.  Derfor kan jeres støtte medvirke til at forbedre forladte børns liv markant i hele verden: Uddannelsen lærer medarbejderne at skabe familielignende fællesskaber og tryg tilknytning.


FairstartDanmark støtter op omkring den gratis uddannelse Fairstart, der er baseret på resultater fra et frivilligt internationalt forskernetværk. Uddannelsen tilbyder brugerne en kvalitetsuddannelse i omsorg på mange udviklingslandes egne sprog, således at udsatte børn får bedre opvækstbetingelser, der danner et stabilt grundlag for skolegang og voksenliv. Fairstart bruges allerede i mange forskellige lande, bl.a. på 8000 børnehjem i Indonesien: Læs mere her

Uddannelsen findes også på dansk og en række europæiske sprog, da den har vist sig brugbar også i daginstitutioner, sundhedsplejen,  familieplejen, adoption, hjælpeorganisationer, etc.


FairstartDanmark foreningens primære formål er at arbejde for udbredelsen af Fairstart i udviklingslande. Formålet realisereres bl.a. ved at foreningen:

Velkommen til FairstartDanmark

  1.   Understøtter udvikling og anvendelse af træningsprogrammet FairstartGlobal til uddannelsen af udsatte børns omsorgsgivere, især i fattige udviklingslande. 

  2.   Videre udbygning af forskernetværket bag uddannelsen.

  3.   Tilvejebringer finansielle ressourcer til dette arbejde gennem medlemskontingenter, fondsansøgninger, arrangementer, mv. 

  4.   Fremmer faglig vidensudvikling og offentlig opmærksomhed omkring FairstartGlobal og

      udsatte børns vilkår i Danmark, Europa og i udviklingslande.

Du kan læse meget mere om uddannelsen og arbejdet omkring Fairstart på www.fairstartglobal.com

- Bliv støttemedlem - personer, familier, virksomheder
KONTAKT

FairstartDanmark
Frederiks Allé 112 B
8000 Aarhus
Danmark

FairstartDanmark skal gerne have 100 medlemmer der hver betaler 300,- kr. årligt i kontingent. Kun på den måde kan FairstartDanmark blive godkendt som en velgørende organisation, hvilket har stpr betydning ift funding

Du har her mulighed for at støtte Fairstart direkte.

Enhver donation går ubeskåret til Fairstart Fonden til uddannelse af omsorgspersonale i udviklingslande

Skriv venligst besked ved indbetaling. Navn, mail, etc.